Janíček & Čupa,

speciální výroba uzenin s.r.o. 

výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 77098

 

úvod o nás výrobky ocenění novinkyfotogalerieprodejnydárkové balení

 

O firmě

 
 
 
 
Sídlo společnosti  
  
Janíček a Čupa 
náměstí Míru 26 
Židlochovice 667 01 
  
tel: 547 238 187 

 

 
 
 

 

 

V roce 1991 jsme otevřeli svou prodejnu v Židlochovicích na náměstí v pronajatých prostorách. Postupně byla ve dvoře vybudována zcela nová bourárna v původních prostorách starých chlévů.  Svou živnost, řeznictví a uzenářství, jsme začali provozovat původně se čtyřmi pracovníky. Každým rokem bylo něco nového vybudováno - přistavěla se vařená výroba, udírny, umývárna beden, nové zázemí pro zaměstnance, včetně oddělených sprch pro ženy a muže.

 V rámci rozšiřování výroby a kapacity jsme zakoupili větší stroje pro výrobu uzenin. Také jsme přistavěli chladírnu na maso a uzeniny. V roce 2002 jsme postupně vybudovali mrazák a rychlozmrazovnu masa. V roce 2003 jsme odkoupili všechny prostory za prodejnou, které jsme začali upravovat a v rámci těchto změn jsme zřídili pracoviště pro učně. Od založení firmy se jich u nás vyučilo více než dvacet.

Vstupem do Evropské unie jsme museli zamezit křížení cest zaměstnanců, vybudovat nové schodiště a také zamezit křížení toku surovin. Z důvodu splnění požadavků nových nařízení byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy – zastřešení a podstropní tepelná izolace dvora, nový strop v míchárně a ve výrobně uzenin, nová umývárna, sklad přepravek, centrální chlazení celého provozu s rekuperací vody, vybudování pěti nových chladíren pro skladování a expedici, zadní výjezd z provozu pro hotové výrobky.

 K dnešnímu dni jsou všechny provozy na zpracování surovin a obchodní prostory klimatizované.

Nosnou částí podniku je právě masná výroba produkující 20 tun výrobků   a specialit za jeden měsíc. Po technické stránce provoz plně vyhovuje podmínkám Evropské unie. Od roku 1999 máme zpracovaný HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - Certifikace systému zdravotní nezávadnosti), na který jsme v roce 2003 obdrželi certifikát, který nám umožňuje obchodovat s Evropskou unií. Záměr je zvyšovat úroveň a zdravotní nezávadnost našich výrobků.

V roce 2007 jsme začali jako druzí v republice s výrobou salámu uherákového typu s ušlechtilou plísní na povrchu, pro kterou jsme v oddělených prostorách zřídili novou sušárnu.

 

 

        

Prohlédněte si fotogalerii

___________________________________

Janíček & Čupa,

speciální výroba uzenin s.r.o. 

výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 77098

Sídlo společnosti  a provozovna
 
náměstí Míru 26
Židlochovice 667 01
 
tel: 547 238 187

e-mail:  janicek.frantisek@seznam.cz

 

datum poslední úpravy stránky 12.05.2018 21:58:21